Centre Balear de Biodiversitat

Motivació

El Centre Balear de Biodiversitat és una iniciativa que pretén generar coneixement sobre la rica diversitat biològica i l’excepcional entorn natural de l’arxipèlag balear. Aquesta informació és crucial per establir polítiques de gestió i conservació, i per mantenir els serveis ecosistèmics que la biodiversitat proveeix a la societat. El Centre Balear de Biodiversitat està compost per un equip d’investigadors i tècnics especialitzats, i es concep com un suport cientificotècnic per a grups de recerca en centres d’R+D+I, gestors governamentals, i el sector privat, a més de propiciar col·laboracions estratègiques, assessorament i formació en qüestions relacionades amb la biodiversitat. 

Objetius generals

L’objectiu principal del centre és enfortir el potencial i la capacitat de la comunitat científica de la regió, i generar coneixement, col·laboracions i sinèrgies. El centre compta amb equipament de darrera generació per fer estudis morfològics, genètics i genòmics, i atresora col·leccions d’història natural i dades de biodiversitat, a més d’un centre de càlcul per fer potents anàlisis estadístiques i bioinformàtiques. Es dedicarà especial atenció a: 

i) Generació, gestió i manteniment de col·leccions d’història natural de referència

ii) Processament, seqüenciació i anàlisi de genomes i marcadors moleculars

iii) Generació, manteniment, gestió i anàlisi de dades de biodiversitat

iv) Formació de la comunitat científica i divulgació d’informació sobre biodiversitat a les Illes Balears.